torsdag 26 september 2013

Klimatförändringar - ett hot mot vår framtid.

Källa; NASA/Goddard Scientific visualization studio
Bilden till höger är en satellitbild tagen i september 2012 och visar på den rekordlåga isutbredningen  på Arktis. Den gula markeringen visar isens genomsnittliga minimiutbredning under de senaste 30 åren.

Jordens klimat är ett oerhört komplext system där allt på vår planet hänger samman och som gjort det svårt för forskningen att urskilja vilka förändringar i klimatet som beror på mänsklig aktivitet eller vad som kan härledas till naturliga variationer. Trots det finns det numera klara vetenskapliga belägg för att förbränningen av fossila bränslen påverkar klimatet på vår planet. När temperaturen stiger smälter isarna och avsmältning av landis höjer havsnivåerna. När isens utbredning minskar och ersätts av vatten blir det en självgående process eftersom is reflekterar bort värme och mörkt vatten binder värme. När den eviga frosten - permafrosten - smälter och avger metangas till atmosfären är det också en självgående process som är omöjlig att hejda.

Denna vecka har Stockholm fått agera värd för världens samlade klimatexperter. IPCC är FN´s klimatpanel som bildades 1988 och består av 195 länder samt en del organisationer. IPCC bedriver ingen egen forskning utan utvärderar, granskar och sammanställer forskningsläget om klimatförändringar orsakade av mänsklig aktivitet.

Mycket prat och lite verkstad är nog det som kännetecknar klimatarbetet hittills. Efter klimatmötet i Köpenhamn har även tystnaden brett ut sig. Många hoppades på ett genombrott och att världens ledare äntligen skulle ta ett ansvar för de pågående klimatförändringarna. Besvikelsen blev stor och inget annat har hänt än att utsläppen av koldioxid fortsätter att öka.

Man trixar med siffror och låtsas inte om att vår konsumtion och livsföring orsakar utsläpp som påverkar jordens medeltemperatur. Det är inte enkelt att hänga med i svängarna när vår miljöminister hävdar att vi sänker våra utsläpp i Sverige men inte redovisar vilka utsläpp  vår exporterade tillverkning orsakar i andra delar av världen. Det är självklart de totala nettoutsläppen som är intressanta. Om vi lade ner allt jordbruk och importerade allt vi behöver från andra länder skulle våra utsläpp per capita sjunka drastiskt.

Det är inte hederligt att försöka undgå ansvaret genom att trixa med bokföringen. Det är inte heller hederligt att ständigt hävda det politiska målet om ökad ekonomisk tillväxt och samtidigt påstå att Sverige idkar ett framstående klimatarbete.

Den rapport som offentliggörs i morgon är den första av tre rapporter som kommer att utges av IPCC under 2013.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar