tisdag 3 september 2013

Det kanadensiska gullriset anfaller

Såhär ser det ut i vår kommun, gullriset invaderar område efter område. Denhär bilden tog jag på andra sidan vägen i ett nyetablerat bostadsområde.

Överallt där det finns fria ytor utanför asfalteringarna ser det ut såhär.

Det kanadensiska gullriset är en rymling från våra trädgårdar och härstammar från Nordamerika. Det kan bli upp till 200 cm högt och sprider sig effektivt såväl med frön som med rhizomer.

Den biologiska mångfalden är vår viktigaste tillgång och gullrisets etablering i vår natur är ett hot mot den biologiska mångfalden. Den tar över och tränger ut den naturliga floran och bristen på mångfald drabbar insektlivet hårt. När mångfalden i naturen utarmas förvärras t.ex. insektsangrepp då ett skadat ekosystem inte längre kan upprätthålla den livsviktiga balansen. Skadade ekosystem kan förlora sin buffrande förmåga och riskerar att övergå i ett annat tillstånd.

Vi har många exempel på skador som främmande arter åstadkommer i vår natur. Vårt klimat har räddat oss många gånger men i takt med klimatförändringarna kommer hoten att öka. Gemensamt för främmande arter som etablerat sig i vår natur är att de saknar naturliga fiender som kan begränsa deras framfart. I deras naturliga miljö har naturen i sin ständiga strävan att upprätthålla balans sett till att ingen blir för dominant, i nya miljöer finns få eller inga fiender.

Det mest kostnadseffektiva är förstås att förhindra spridning, sedan blir det dyrt när arterna väl har lyckats etablera sig. Tyvärr ser man också många planteringar av kanadensiskt gullris i trädgårdar vilket bidrar till spridningen.

Varje kommun brukar upprätta en naturvårdsplan och när jag kollade vad som var aktuellt för vår kommun var naturvårdsplanen daterad i november 2006. Sedan dess har gullriset erövrat många naturområden i kommunen.

Jag får nog skriva till kommunen...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar