tisdag 20 oktober 2015

Norge tar upp kampen mot invasiva växter!

Kanadensiskt gullris i Eskilstuna
Nu sätter Norge ner foten och tar till lagstiftning för att hejda invasiva växters spridning i den norska naturen. Från och med januari 2016 blir det förbjudet att importera, sälja och plantera ut 31 olika växter i Norge. De kallas pöbelväxter och finns listade  som de mest skadliga och riskfyllda arterna för den norska naturen. Handelsträdgårdar har även ålagts att informera om växter de säljer som kan spridas och skada den biologiska mångfalden. Årskostnaden hittills för bekämpande av främmande arter beräknas kosta det norska samhället 1,4 - 3,9 miljarder kronor. Utöver pöbelväxterna finns en lista på växter som trädgårdsbranschen måste ansöka om för att hantera.

Några av de växter som fr. o m. nyåret blir förbjudna att sälja och importera till Norge;

* vresros
* lupin
* kanadensiskt gullris
* silverarv
* jätteloka
* parkslide och dess hybrider
* jättebalsamin

Den biologiska mångfalden är människans viktigaste resurs, när främmande arter brer ut sig och skadar den genetiska mångfalden kan det få oanade konsekvenser.  Nyckelarter har stor betydelse för ett ekosystems funktion, om en nyckelart försvinner kan hela ekosystem gå förlorade för alltid.

Norge har förstått det man uppenbarligen inte förstått i Sverige, att vårda och värna den inhemska naturen. Ju längre man dröjer desto dyrare blir det och man måste agera för invasionen pågår ständigt och förvärras för varje år.

Clematis vitalba
Många länder med ett mera tillåtande klimat har länge kämpat mot importerade trädgårdsväxter som rymt från trädgårdarna och hotar att ta över och förstöra den inhemska naturen. Den här förfärliga bilden kommer från Nya Zeeland och visar hur Clematis vitalba invaderat skogen och tar död på de endemiska träden. När träden stryps av clematisen och avlider dör också alla djur och insekter som är beroende av träden. 

Clematis vitalba kallas för Old man´s beard och är en importerad trädgårdsväxt. Här odlar vi den under namnen `Paul Farges´ och/ eller  `Summersnow´ antagligen hybrider av arten.           

Vårt nordliga grannland Finland tycks också ha en helt annan framförhållning än Sverige vad gäller invasiva växter.. Där har man förstått att invasiva trädgårdsrymlingar tar livsutrymme från våra egna arter och kan förändra särdragen i naturen. Arter som sprids av människan bidrar inte till naturlig mångfald utan gör naturen ensidigare och fattigare. Man har tagit beslut om att främmande arter måste bekämpas systematiskt för att inte riskera att den inhemska floran och faunan skadas och/eller övergår till något annat.  Vresrosor som invaderat kusterna bekämpas både av myndigheter och frivilliga för att förhindra att skärgårdsängar och sandstränder förvandlas till mattor av vresrosor.

Här i kommunen har jättebalsaminen invaderat stränderna kring Eskilstuna ån och det kanadensiska gullriset täcker enorma ytor i utkanterna. En del bostadsområden är nerlusade med lupiner som tränger undan all annan växtlighet. 

"De är ju så fina" sägs det om många invasiva arter men det är inte utseendet som är bekymret utan deras dominanta beteende. Själv har jag svårt att tycka lupiner är fina sedan jag sett bilder från deras framfart på Islands känsliga natur för att inte tala om våra vägrenar som är så viktiga, den sista bastionen för naturens ängsblommor  - och föda till insekterna.  

3 kommentarer:

 1. Heja Norge! Hoppas Sverige också vaknar snart.

  SvaraRadera
 2. Vi är inte så bra som vi tror här i Sverige. Gäller även annat har jag upptäckt. Ska iaf vidta egna åtgärder här hemmavid och ta bort det som går av de invasiva.
  Ha det gott!

  SvaraRadera
 3. Heja Norge tänkte jag säga men det har visst Olle redan sagt. Tycker vi skulle snegla lite mer på Norge i många sammanhang och särskilt när det gäller pöbelväxter. Känns som om Sverige fortfarande lider lite av storebrorsegot.
  Allt gott
  Anette

  SvaraRadera