lördag 27 februari 2016

Skogen som var


Som ett monument över mänsklig dumhet står det kapade trädet ensamt kvar i det som alldeles nyss var naturskog. Naturskogen med all dess rikedom av växt- och djurliv är numera sällsynt i vårt land,  små sårbara öar i ett hav av virkesplantager och monokultur är det som återstår. Endast 4 - 5% av naturskogen är långsiktigt skyddad.Skogen ägdes av farbror Åke, en gammal ungkarl som bodde ensam kvar i sitt lilla röda hus. Innan dess förvaltades och ägdes skogen av hans föräldrar och kanske även av tidigare generationer, skogen var gammal och hade aldrig utsatts för modernt skogsbruk. Folket i bygden suckade över "misskötta" skogen för här hade inga maskiner lämnat sår efter sig, farbror Åke gick med sin motorsåg och röjde och jag är övertygad om att han ibland böjde sig ner och såg alla växter och djur som bidrog till artrikedomen i hans skog. Entreprenörerna i sina stora maskiner ser inte livet på marken.När farbror Åke dog såldes skogen i fjol av Allmänna arvsfonden till en investerare som snabbt ville omsätta skogen till kapital. Naturskogen med sina täta mossmattor och artrikedom förvandlades inom några veckor till ett kalhygge som kommer att avge kol till atmosfären under de 20 - 30 närmsta åren. Fåglarna får hitta nya boplatser. Svamparna som levt i symbios med trädens rötter dör liksom allt annat som varit beroende av det förunderliga samspel som sker i vår natur. Den minskade biologiska mångfalden på kalhyggen som detta gör att skyddet mot sjukdomar, skadedjur, stormar och nederbörd minskar, en svårt sargad natur kan inte försvara sig.

Det kommer snart att grönska igen, sly och hallonsnår tar över där det nyss växte mossor, lavar och gammelskog. Det kommer förstås att återplanteras, med besprutade gran- och tallplantor, en monokultur kommer att växa fram där växtförädlade barrplantor står som tennsoldater i raka led i exakt samma storlek, år efter år. Enfalden ersätter mångfalden.En smal skärm av träd har lämnats kvar, gissar att grannens mark tar sin början här. Vinterns första storm fällde naturligtvis träden som plötsligt stod utan skydd och hade anpassat sig till till de förutsättningar som plötsligt inte fanns kvar. Jag hoppas de får bli kvar som en ynka liten kompensation, det finns miljoner liv i ett dött träd. 


Av väggmossan och stensötan kommer inget att finnas kvar när trädens skyddande tak är borta. Alla småkryp som lever i dessa ekosystem dör också bort och artutrotningen accelererar med modernt kalhyggesbruk. Den nedhuggna skogen som tidigare utgjorde en kolsänka blir nu ett ovälkommet utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Nedhuggen skog kan inte längre hålla kvar kolet i marken. De virkesplantager som kommer att ersätta naturskogen lever inte längre än 60 - 80 år innan de ånyo avverkas, vårt skogsbruk är inte hållbart och naturen får aldrig en chans till återhämtning.

Hållbart betyder att vi nyttjar något utan att förbruka.

Vi har haft lätt att engagera oss i regnskogen och den skövling som sker där men när det gäller vårt största ekosystem - skogen - tycks vi vara relativt okunniga om vad som sker i vår närmiljö, om våra egna utrotningshotade arter, en sorglig och kanske ödesdiger konsekvens av det moderna kalhyggesbruket.

Vad är egentligen skog?

" Vi kallar ju inte ett stort vattenfyllt dagbrott för sjö, inte heller betraktar vi ett grustag som en liten öken. För att något skall kunna betraktas som sjö kräver vi att där skall finnas vass, näckrosor, abborrar, fåglar och bävrar. På samma sätt förstår vi också att öknen endast på ytan framstår som en fattig trakt, att här finns en hel mosaik av livsformer som tillsammans med sanden utgör den ekologiska nischen i öknen. Så inte med skogen.
Det ekosystem som är vårt i särklass största är vi förvånande okunniga om. En svensk monokultur bestående av gran betraktas som en skog, trots att den många gånger faktiskt är långt artfattigare än den naturliga öknen."

Johannes Söderqvist i antologin " Att slakta en guldkalv"

10 kommentarer:

 1. Håller med, man blir ledsen av en sådan total skövling i skogen. Tråkigt och dumt. men jag tycker mönstret går igen i villaområden. De flesta som köper ett hus börjar med att ta ner alla stora befintliga träd.
  Hälsning Helene

  SvaraRadera
 2. Trist lesning, ja! Kjenner til det samme ploblemet her i Norge. De store skogsmaskinene river opp og ødelgger så mye. Før i tiden med hest og kjerre var det skogbruk på en annen og mer skånsom måte. Men det er prisen å betale for "utvikling"...

  Ha det godt, Gunilla!

  SvaraRadera
 3. Det var dog en trist historie, ja folk har for travlt med "udvikling"
  God helg.

  SvaraRadera
 4. "Enfalden ersätter mångfalden" tycker jag är väl uttryckt. Utan att vara särskilt kunnig på området så känner jag starkt med med de människor som genom åren vårdat de svenska skogar som nu "skövlas" . Jag har sett ett antal tragiska exempel i mina barndomstrakter i Norrland.

  Jag såg igår författaren, trädälskaren och skogvaktaren Peter Wohlleben på "Skavlan", men tyckte att hans budskap var lite för skruvat så jag kommer nog inte att läsa hans bok "Trädens hemliga liv" . Men, jag kan ju älska svenska skogar ändå.

  SvaraRadera
 5. Det var et langt og godt indlæg. Når mennesker øver vold mod naturen, bliver både naturen og mennesker fattigere. Vi må passe godt på vore haver. Jeg synes, vi her i Danmark ser alt for mange forhaver, hvor hele beplantningen bliver ryddet og erstattet med granitskærver. Det er en trist udvikling.
  Hilsen Elna

  SvaraRadera
 6. Takk for dette innlegget, det gjorde inntrykk!

  SvaraRadera
 7. Hej Gunilla

  Nej, det ser inte gott ut!
  Dumt att skogsnäringen håller fast i en produktionform som alla kan se är destruktiv, som forstör mångfalden, gammalt kulturland och som inte är hålbar.
  Där fins redan regler, men jag tror där ska hårdare lagstiftning till så vi kan undvika dessa monokulturer.
  Ja, granen -Picea abies- borde klassas som invasiv art, den hotar klart den biologiska mångfalden.

  Bra at du tar detta up!

  Ha en fin helg

  SvaraRadera
 8. Jätte viktigt och bra inlägg! Men man blir ledsen! När ska vi lära oss vad som är bäst för allt liv? Här omkring har vi många stora kalhyggen nu och vi ser precis det du beskriver.

  SvaraRadera
 9. Det er en trist udvikling, du er vidne til.

  SvaraRadera
 10. Ett ledsamt men viktigt inlägg! Kalhyggen är som stora sår
  i naturen:-(

  SvaraRadera