torsdag 23 augusti 2018

Ett försvarstal för skogen.

Kommer mina barnbarn någonsin att få vandra i en artrik och levande skog med en blandning av träd som naturligt hör hemma i denna del av världen? Med mossor, lavar och svampar och med fallna träd och stubbar som långsamt förmultnar och ger liv åt ännu fler varelser, som gör sin sista tjänst som näring åt den jord som gett dem livet en gång. Med fåglar som hittar boplatser, mat och skydd i en rik och varierande miljö med inslag av gamla ihåliga träd?  Med harar, rådjur och älgar som oväntat kan dyka upp och ge ett oförglömligt minne för en ung person som lever sitt liv i stadsmiljö.


Enligt WWF har uppskattningsvis hälften av jordens ursprungliga skogar försvunnit och det mesta har skett under de senaste 50 åren. Sverige, som gör sitt bästa för att ersätta skogen med virkesplantager har inte mycket att vara stolt över, t.ex. så redovisas intäkterna från försäljningen av hårt avverkade skogar som en pluspost i BNP.  Ett högt BNP motsvaras av ett högt välstånd i riket, naturen saknas i balansräkningen.

I den kortsiktighetens kultur som numera kännetecknar vårt sätt att leva lanseras nu biobränsle som en lösning på klimatfrågan. Förnyelsebar energi skall öka och detta skall ske genom större uttag från skogen där många sektorer vill komma åt biobränslet och ingen verkar reflektera över vad detta innebär för den återstående skogen. Skogen skall inte bara leverera pappersråvaror och timmer utan också drivmedel till både bilar och flygtrafik. Som bekant är den bästa medicinen mot att bli lurad - kunskap.

http://www.natursidan.se/nyheter/centerpartiet-far-arets-greenwashpris-for-vilseledning-om-biobransle/

 I Sverige brukas nästan all skog, endast en liten, liten del är skyddad från skogsbruk. Metoderna är förödande för naturen och dess innevånare, kalhyggen, markberedning, utdikning och återplantering till monotona trädodlingar. De små skärmar av träd som ofta lämnas kvar brukar inte klara sig särskilt länge. De blir lätt offer för vindarna när de plötsligt står helt oskyddade och kan inte längre hjälpa varandra med utbyte av näringsämnen. I den öppna marken efter maskinernas framfart dyker pionjärväxterna snabbt upp, sly och hallonsnår ersätter det som en gång var skog.


Bild av en skövlad och död natur, den här synen möter oss överallt i Sverige numera. De stora och effektiva maskinerna har för en oöverskådlig framtid pressat jorden hårt på flera meters djup. Alla mossor och lavar som levde i skydd av trädkronornas skugga dör inklusive alla insekter och småkryp som lever i mossan. Småkrypen i jorden dör pga av maskinernas tyngd som pressar jorden hårt samman och gör den syrefri.  Här bygger inga fåglar längre sina bon och inga däggdjur söker skydd bland trädstammarna.


Har skogen inget annat värde för oss människor än att användas som energi? Jag är övertygad om att en naturskog har stor betydelse för många människor, den positiva inverkan som skogen ger i form av rekreation och naturupplevelser i en stressande tillvaro är omvittnat många gånger, för naturen och dess innevånare handlar det om liv eller död. Nästan 2000 arter skogslevande växt- och djurarter är rödlistade i Sverige på grund av det intensiva skogsbruket och naturskogar som omvandlats till artfattiga trädplanteringar. Minskad artrikedom är alltid mera utsatt för stormar, sjukdomar och andra påfrestningar. Den biologiska utarmningen drabbar både naturen och oss själva.

http://www.natursidan.se/nyheter/skogsforskare-forst-30-ar-efter-kalhygge-har-koldioxidutslappen-neutraliserats/

 De som nu marknadsför biobränsle för flygtrafiken glömmer att berätta om de stora utsläpp av växthusgaser som kalhuggning genererar. Under många år framöver kommer marken släppa ut mängder med växthusgaser, jorden är sargad och kan inte längre hålla kvar det kol som har bildats under många år. Det är nettoeffekten av utsläpp som räknas, att inte låtsas om detta är i allra högsta grad ohederligt.

Vi skall fortsätta att bruka skogen men inte missbruka den gåva naturen gett oss. Skogen bör respekteras för sitt egenvärde och inte enbart för de inkomster den kan generera.


11 kommentarer:

 1. A very sad commentary, Gunilla, and we face the same issues here in Canada. I think that it is time for some accomplished composer to write the Requiem for the Earth. We are certainly willfully and knowingly destroying the only home we have.

  SvaraRadera
 2. Hej Gunilla
  Ja det er noget sørgeligt noget, lad os håbe, at nogen tænker sig om, så vores børnebørn får lov at gå tur i en rigtig skov.
  Kram

  SvaraRadera
 3. Hej Gunilla!

  Ja, det er trist lesning, og mennesket er den største trusselen mot alt på vår klode.
  Vi klarer nok å utrydde oss selv innen det har gått 100 år. Jeg er ikke sikker på om våre barnebarn får noen jord å vokse opp på...

  Klem!

  SvaraRadera
 4. Instämmer till fullo i ditt inlägg. Men visst är det konstigt att debatten kring monokulturen i skogen och skogsbrukets metoder inte diskuteras, eller i varje fall väldigt lite? Det är som om det är den naturliga skogen.
  kram Helene

  SvaraRadera
 5. Tänker allt som oftast på att alla näringar, många experter och nya lösningar sällan eller aldrig tar ett helhetsgrepp, man har eller får inte helhetsansvaret. Det hade varit bra om samtliga som jobbar med frågorna måste ta ett helhetsgrepp.

  Kram, Carina

  SvaraRadera
 6. Hej Gunilla

  Politikerna borde ta sig sitt ansvar på sig, långsiktigt, med sund förnuft och inte gömma sig bakom teknokraters påståenden.

  Ha en trevlig helg

  SvaraRadera
 7. The blog are the best that is extremely useful to keep.
  I can share the ideas of the future as this is really what I was looking for,
  I am very comfortable and pleased to come here. Thank you very much!
  หนังออนไลน์

  SvaraRadera
 8. Och så heter det att älgar och hjortar gör skada på skogen...

  Mycket bra skrivet, Gunilla! Jag önskar att så många som möjligt får uppleva en riktig, levande skog någon gång. Höra pärlugglan ropa och räven yla under en fullmånenatt i februari, eller ropande storlom och spelande orrar i soluppgången en vårmorgon. Se berghällar täckta av renlav och granar fulla av skägglav. Kanske hitta ett vackert bestånd av vitpyrola. Kunskaper man läser sig till är bra, men man behöver också den rätta känslan som man bara kan få ute på plats. Om fler hade upplevt detta, skulle det nog bli mer reaktion när skogsmaskinerna drar fram. För några år sedan avverkades stora områden i maj (!) häromkring. Man kan tänka sig hur många fågelbon och djurungar som strök med då. Ungar som hade kunnat överleva och fly om man hade väntat ett par månader med avverkningen. Jag skrev insändare i tidningarna och tog upp saken på naturskyddsföreningens riksstämma, och förhoppningsvis fick någon upp ögonen för vad som hände. Vi måste kämpa vidare för de skogar som finns kvar, och inte minst visa folk vilka upplever man kan få i en riktig, levande skog.

  Olle

  SvaraRadera
 9. Godt skrevet, Gunilla!
  Det er de mærkeligste tal man bruger for at retfærdiggøre sine håbløse projekter. BNP er et virkeligt misbrugt tal. I BNP indgår jo også alle tjenesteydelser, så nu flere mennesker der ligger på sygehusene f.eks. nu højere bliver BNP.
  - Og hvor bliver væksthusgasserne af i det samlede regnskab? Så vidt jeg ved kan vi handle med kvoterne og f.eks. købe os til større kvoter i fattige lande, som mangler industri og monokulturer. Der er noget helt galt med disse beregninger!

  Godt du råber op, selvom det er deprimerende læsning.
  Mange hilsner fra Ulla

  SvaraRadera
 10. Jag vet inte vad jag ska säga, detta är min största oro när det gäller mina barns framtid. Tack för att du tar upp detta och tack för att du delar länkar till intressant läsning!
  Kram Nora

  SvaraRadera
 11. Great article..I am looking so forward to your blogcomment and
  I love your page on your post.. That is so pretty..
  หนังออนไลน์

  SvaraRadera