måndag 3 juni 2013

Myror

Myror finns överallt i vår natur och globalt anses de utgöra omkring 15% -  20%  av totala biomassan av landlevande djur. I Norden förekommer omkring 80 olika arter av myror. Vissa år är riktiga myrår för att sedan stabiliseras på en mer normal nivå.

Myror likväl som andra kryp fyller en funktion i vår natur, annars skulle de inte finnas, de är bl.a. rovdjur och konsumerar en del av insekterna som vi inte vill skall bli för dominanta i våra trädgårdar.

Jag blir upprörd när jag läser på ett trädgårdsforum där en person klagar över hur dyrt det blir att strö ut Myrr över hela gräsmattan varje gång den klipps och en tragik i sig är att vi människor har färdats så långt från naturen att vi inte längre förstår de grundläggande sambanden som till syvende och sist också handlar om oss själva. Utan natur kan vi inte överleva men det omvända gäller inte.

Ingen kan ha undgått att höra om den globala bi- och humledöden. Forskningen verkar numera överens om att en starkt bidragande orsak till att pollinerarna minskar så kraftigt är bekämpningsmedel vars verksamma ämne tillhör gruppen neonikotinoider. Myrr är ett sådant gift som innehåller imidakloprid och är ett systemiskt bekämpningsmedel som tas upp av hela växten, även av pollen.

Man kan inte utrota myror hur mycket gift man än sprider omkring sig. Jag är helt införstådd med att myrbon kan vara väldigt irriterande i trädgården och ibland hamnar de helt klart på fel ställen. Får man in myror i huset är det självklart nödvändigt med sanering för de hör inte hemma i våra hus men i gräsmattan kan de knappast förorsaka skador som motiverar giftspridning av ett så giftigt preparat som Myrr är.

Hela naturen är just nu mycket känslig eftersom den är en enda stor barnkammare. Fåglarna har ungar och går i skytteltrafik här på grönytorna och letar mat till skrikande och pipande småglin som skall bilda nästa generation. Döda och av Myrr pudrade insekter är ingen föda för små fågelungar. Det finns inget gift som dödar enbart det oönskade utan allt som råkar träffas går nog samma öde tillmötes.

Och blommorna som bjuder fjärilar, bin och humlor på nektar är spetsade med dödligt gift.

1 kommentar:

  1. Ja, vad skall man säga.....bekämpningsmedel av både det ena och det andra slaget verkar vara en jätteindustri. Hur man kan vara intresserad av trädgård och inte inse att trädgården är en liten del av naturen i övrigt är mig en gåta.

    SvaraRadera