fredag 10 januari 2014

Stora rovdjur styr ekosystemen

Foto Magnus Elander/www.de5stora.com
Idag publiceras i många medier artiklar med ovanstående rubrik. Upprinnelsen är en annan artikel som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science där ett forskarlag, lett av den amerikanska ekologen William Ripple verksam vid Oregon State University, konstaterar att det är rovdjuren som upprätthåller ekosystemen i sina livsmiljöer.

Slutsatsen baseras på att forskarlaget analyserat ett antal vetenskapliga studier de senaste åren och slår fast  att nu krävs åtgärder för att skydda de livsmiljöer och de populationer vi fortfarande har kvar av de stora rovdjuren på jorden. Studien omfattar 31 arter varav endast två ökat i antal, 24 arter har minskat och 19 arter är rödlistade. De ursprungliga livsmiljöerna har kraftigt reducerats så att av 17 arter finns de kvar i 47 % av sina ursprungliga utbredningsområden.

Rovdjurens försvinnande från stora landområden har resulterat i artfattiga,skadade ekosystem som inte längre kan producera de livsnödvändiga ekosystemtjänsterna. Orsaken till rovdjurens drastiska tillbakagång står att finna i mänsklig förföljelse, alltför hård jakt på rovdjurens bytesdjur samt skövling av deras livsmiljöer. Studien konstaterar vidare att det inte finns några vetenskapliga bevis för att jägare kan ersätta rovdjuren, tvärtom konkurrerar jägarna om bytesdjuren.

Kanske dags att ta planeten Tellus och naturen på allvar! Rovdjuren tillhör oss alla - eller ingen! Inflytelserika rovdjursmotståndare har tillåtits styra rovdjurspolitiken i alltför hög grad och där vi "vanliga" människor behandlas som mindre vetande för att vi aldrig suttit på ett jaktpass med bössan i hand. Men det krävs inga gevär för att förstå att vikten av naturens balans och att den biologiska mångfalden som evolutionen en gång skapat är en förutsättning för allt liv på vår planet. Inga akvatiska system kan förbli oskadade utan rovfiskarnas existens och lika viktig är de stora rovdjuren för livet på på marken.

Dethär är egentligen inga nyheter men denhär gången har budskapet fått en viss tyngd i och med publiceringen i Science och uppmaningen från forskarna att det är bråttom med åtgärder för att vi inte skall förlora fler arter. Alla som tagit del av historien om Yellowstone inser rovdjurens betydelse, mera påtagligt  och konkret kan det knappast bli. Om Yellowstone har jag skrivit tidigare här i bloggen.

Vad är ett ekosystem?

Foto Magnus Elander/www.de5stora.com
Ett ekosystem är är ett begränsat område i naturen, stort eller litet, som betraktas som ett system med allt som lever där. Begreppet kan användas för t.ex. våra trädgårdar, våra innanhav eller större havsområden, våtmarker, skogar, savanner eller hela jordens biosfär. 

Man pratar numera om ekosystemens resiliens som betyder förmåga att motstå förändringar eller att återhämta sig efter påfrestningar och vidareutvecklas i en föränderlig värld. Ett annat numera vanligt ord är tipping point vilket i korthet betyder att ett ekologiskt system har uppnått en tröskeleffekt och övergår från ett stabilt jämviktsläge till ett annat tillstånd. Detta är oftast snabba förlopp och inte långsamma övergångar till något annat och kan inte repareras därför att nya processer tar vid och förstärker detta nya tillstånd. Skövlingen av regnskogen är ett bra exempel där gräsmarker tar över och regnskogen och dess växt- och djurliv aldrig kan återskapas. 

De tjänster som våra ekosystem tillhandahåller är förutsättningen för allt liv på jorden. Ekosystemen ger oss våra mediciner, renar och syresätter vår luft och vårt vatten, bildar bördig jord och naturlig skadedjursbekämpning. Ekosystemtjänster sköter vår pollinering och renar luften från partiklar och växthusgaser, bryter ner vårt avfall så vi inte drunknar i sophögarna.

Ekosystemtjänster är vår hemförsäkring på jorden och där ingår de stora rovdjuren som tillsammans med människan är den sista anhalten i näringslivskedjan. 

Att utrota eller allvarligt skada rovdjurspopulationen kan innebära just en tipping point.

6 kommentarer:

 1. Det är viktigt att ta till sig att vi alla samverkar i livet på jorden.
  Tack för ett bra blogginlägg.

  SvaraRadera
 2. Tyvärr är det största "rovdjuret" människan som försöker utplåna alla andra rovdjur för sin egen vinning skull!
  Visst blev det många rödbladiga träd på min lista TROTS att jag egentligen inte är så där jätteförtjust i dom. Inte lika mycket som jag gillar gulbladiga - och det blev det visst bara en enda! Men precis som jag skrev.....listan kan revideras!! *fniss*
  TREVLIG HELG
  Susie

  SvaraRadera
 3. Välskriven artikel och livsviktigt innehåll! Funderar ofta över vad det är för jord vi lämnar till kommande generationer...
  Ha det gott!/Laila

  SvaraRadera
 4. Vad det gäller jägarna så tror jag mig ganska säkert veta att deras ambition inte ligger på att upprätthålla ekosystem. När man pratar om viltvård menar man att ha så mycket som möjligt att skjuta på tex så många vildsvin som möjligt. Därför matas de nåt kopiöst med bröd, äpplen, potatis och betor på åtlar i skogarna. Om de fick sköta sig själva skulle många kultingar dö under tuffa vintrar och stammen reduceras. Djuren skulle antagligen inte bli lika besvärande i tättbebygda områden.
  Vargarna vill jägarna gärna bli av med med motiveringen att de delar jaktbyte nämligen rådjuren. Antagligen är det också en fjäder i hatten att delta i vargjakt, exklusivare. Man anser också att vargen är ett hot mot jakthundarna. I grund och botten verkar en vargskräck hänga över oss från gamla skrönorna och sagor som Vargen och rödluvan. Sällan har lyssnartelefonerna gott så heta som när lokalradion tog upp ämnet här i samband med att en varg passerade länet och hon sköts också.
  Om vi lär oss mer om de stora rovdjuren och naturen i allmänhet kommer mörkret att skingras
  och respekten att öka så tack för att du tar upp detta viktiga ämne.
  /Anette

  SvaraRadera
 5. Tack Anette! Ja, vargskräcken sitter djupt rotad hos människan trots att det bevisligen inte skett några vargangrepp på människor sedan mitten av 1800 - talet. När det gäller viltskador ligger grisarna i topp, trafikskador och stora ekonomiska förluster för bönder samt dödade och skadade jakthundar. Men jägarlobbyn är stor och stark och har tolkningsföreträde i media och hos våra förtroendevalda.

  SvaraRadera
 6. Måste få skicka en liten kommentar trots att ditt ilägg är från september. Tycker ditt inlägg är mycket sakligt och bra. Jag är väldigt intresserad, dock inte så påläst, av vargfrågan eftersom vi har varg nära inpå oss i Bergslagen. Förra helgen hittade vi vargspår på vår tomt och i lördags sköts en varg ute på isen på vår sjö. Vargstammen har ökat i våra trakter och det har inneburit att älgstammen gått tillbaka. Om älgstammen nu ligger på en naturlig nivå eller inte ska jag låta vara osagt, men det är tillnärmelsevis inte lika mycket gnagskador på träd och buskar som det varit tidigare. Jag vill gärna tro att för hård avskjutning av vargen skulle innebära en ökning av antal älgar igen och återkommande problem med gnagskador.

  Hejsningar
  Kristina

  SvaraRadera