onsdag 5 november 2014

Höstens insats för småfåglarna är avklarad

Vi har satt upp omkring 70 fågelholkar i närområdet, många i och omkring trädgården men även runt om här i naturen. Varje höst går vi igenom samtliga holkar och rensar ut årets bomaterial. Det råder delade meningar om man skall göra detta eller inte men jag litar på de som har kunskap om fåglar och de brukar förorda att man rensar. I bomaterialet kan finnas loppor som är en plåga för småfåglarna och en rensning bidrar till att minska spridningen. Man hittar även en del döda ungar samt ägg som inte kläckts och som inte bör ligga kvar. En årlig genomgång av holkarnas standard är viktig eftersom speciellt fästena ruttnar och holken ramlar ner till slut. När våren kommer är holkarna klara för inflyttning, fåglarna använder dem även vintertid för övernattning och efter städningen kan de själva plocka in lite värmande mossa inför vinterns kyla.

Den här trevåningsholken satte vi upp på den gamla ladugårdsväggen för många år sedan. Det brukar oftast vara en häckning men aldrig fler, förmodligen är det närheten som inte gillas. Men den är vindskyddad och används vintertid, det ser man av mossan som samlats.

Ungefär 10% av holkarna har inte haft gäster men det är aldrig samma holkar varje år som står tomma. Hur fåglarna göra sina val vet jag inte.

Glädjande var att samtliga 10 starholkar i år har haft gäster. Starens ankomst på våren är alltid en speciell händelse för mig. När jag växte upp var det dagens samtalsämne i den lilla staden. Alla pratade om att nu är staren här, människor noterade och levde med naturen på ett helt annat sätt. I dag går starens ankomst omärkligt förbi. När jag berättar att nu är det vår för jag såg staren idag väcker det ingen som helst respons, en icke händelse trots att vi bor på landsbygden.

Enligt ornitologiska föreningen har antalet starar i Sverige halverats de senaste decennierna. En av anledningarna är det storskaliga jordbruket, när betesdjuren minskar blir det allt svårare för stararna att hitta föda. Betade ängsmarker är rika på fjärilslarver, harkrankslarver, maskar och skalbaggar som är viktig och näringsrik föda för fåglarna. Uppodlad jord är fattig på liknande djur. Hos oss försiggår en intensiv trafik på de grönytor vi håller öppna.  Vi "strollar" aldrig grönytorna och använder inga andra bekämpningmedel så miljön borde vara hyfsat ren från kemikalierester.

Stararna är beroende av holkar för sin fortplantning. Numera är det ont om ihåliga träd i naturen, det städas för bra och många skogar har omvandlats till virkesproduktion. Att sätta upp några holkar hjälper stararna och så får man njuta under försommaren av deras flitiga pickanden i närheten. Staren är en flockfågel så det går utmärkt att ha några holkar ganska nära varandra, de trivs i varandras sällskap och förmodligen är det också ett skydd.

2 kommentarer:

 1. Intressant starinfo och så flitiga ni är med holkar. Så många blir det inte här, men några i alla fall. Tyvärr har den halvruttna skogen som gränsar till vårt blivit avverkad, då nu behövs det säkert mängder egentligen. Här pratas det mer om sädesärlan. När den har kommit är det vår.
  Några säsonger har vi haft kamera i holk kopplad till TV- skärm. Spännande.
  Allt gott
  Anette

  SvaraRadera
 2. Vi har börjat mata fåglarna och idag såg jag att dom hittat hit. Vi har också en massa holkar på rad men det är alltid bara en som bebos. dom gillar nog inte grannar som du sa.
  Ni har väl en härlig kakafoni av fågelsång på våren där ni bor kan jag tänka mig. Ha det fint. Carita

  SvaraRadera