torsdag 7 augusti 2014

När naturen ryter till på allvar..

...är vi människor små. Den rasande skogsbranden i Västmanland går inte att tänka bort, mellan 10.000 och 15.000 hektar skogsmark har blivit eldens offer. Elden har skördat människoliv, skogens innevånare har brunnit upp och de ekonomiska skadorna  som elden åsamkat kommer att bli gigantiska.

Nu börjar också kritiken sippra fram, vår civila försvarsberedskap visar sig ha stora brister och inte ens den gudomliga tekniken klarar av en krissituation som den här. När informationen är livsviktig för människor som tvingas lämna sina hem klarar inte vare sig kommunernas eller länsstyrelsens hemsida belastningen utan släcks ner.

Länge har den globala klimatforskningen och IPCC, FN´s klimatpanel, varnat för vad som kommer att ske om världen inte på allvar tar itu med våra utsläpp av växthusgaser. Stigande globala medeltemperaturer kommer att orsaka extremväder i form av kraftiga skyfall och översvämningar, extremtorka med ökad risk skogsbränder och förstörda skördar som driver upp matpriserna , ökande antal miljöflyktingar som inte längre kan försörja sig, höjda havsvattennivåer och kraftigare stormar och orkaner.

Klimat- och miljöfrågor har ingen prioritet i samhället idag - ekonomin är det allomfattande överordnade målet trots att alla vet att uttagen från våra ekosystem som förser samhällsekonomin med förnyelsebara resurser, på många håll är överutnyttjade. Ekosystem är sårbara för störningar och har de en gång uppnått det vad forskarna kallar för "tipping point" kan de inte längre återgå till ursprungsformen utan bildar något nytt. Ett bra exempel på detta är när t.ex. regnskogen pga skövling övergår i torra och artfattiga grässtäpper.

Det är ekosystemen som förser oss med allt vad vi behöver för livet på jorden men förmågan begränsas av planetens avgränsade utrymme, ekosystemen kan inte expandera.

Ekosystemen levererar samtliga naturresurser som omvandlas till varor och tjänster i samhällsekonomin, till största delen med hjälp av fossila bränslen.  Men de skall också ta hand om avfallet i form av utsläpp och alla avfallsprodukter som  den allt intensivare konsumtionen skapar.

Priset vi betalar för en ständigt ökande konsumtion kan bli högt.

Själv sitter jag i Sörmland, på ostkusten som inte fått regn sedan juni och där trädgården för andra året i följd torkar bort och funderar över om det alls är möjligt att i framtiden ha en trädgård som överlever sommaren?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar