torsdag 25 september 2014

Vildsvin bakom knuten

Bild från Wikipedia
Jag ser spår av dem överallt, vid vår väg ner till huset syns märken av klövar där de passerat under natten och ängen intill är delvis uppbökad. Tar man en promenad så syns deras framfart lite överallt där de bökat upp marken i jakt på föda. De finns här strax ovanför trädgården där stora klippblock och skog ger dem skydd under dagtid.

Vildsvinen utrotades i vårt land någon gång under 1700-talet. Under mer än 200 år fanns inga vildsvin i Sverige. Enligt historien sägs den nuvarande stammen ha sitt ursprung från några djur som rymde från ett hägn i Sörmland på 70 - talet. Det får vi väl aldrig veta, om någon hjälpte dem ut i frihet eller om det var en ren olyckshändelse.

Några år gamla siffror beräknar att vi  har en en population på ca 150.000 djur. Inget annat djur av motsvarande vikt kan föröka sig så snabbt, man beräknar att beståndet fördubblas inom 3 -5 år, en närmast explosionsartad förökning  som naturligtvis får konsekvenser.

Djuren i vår natur har genom evolutionen anpassat sig så att reproduktionen sker när tillgången på föda är som störst, vildsvinens kultingar föds normalt på vårvintern. Men här har människan återigen av egoistiska skäl lagt sig i naturens gång och utfordrar vildsvinen med näringsrik föda året om. Utfodringen är så omfattande att den påverkat djurens förökningstakt och gyltor kan bli dräktiga vid 8 - 9 månaders ålder. Gylta är benämningen på en icke betäckt sugga. Om ledarsuggan skjuts resulterar det också i tidigare könsmognad hos kultingarna, naturen låter sig inte luras.

Motstridiga intressen och kanske oklart ansvar gör att vildsvinen börjar bli ett stort bekymmer. För markägare som arrenderar ut jaktmark finns naturligtvis ett egenintresse av att många djur ger högre inkomster från jaktmarkerna. Bönderna som åsamkas enorma skador på sina skördar kan säkert hålla sig för skratt. Jägarna klarar uppenbarligen inte av att hålla vildsvinsstammen på en acceptabel nivå och när rovdjuren inte får finnas i vår närhet finns ingen hjälp att få från naturen. Okunnigheten tar över när toppredatorer som vargen bekämpas till varje pris och vildsvinen göds på ett konstlat sätt.

I debatterna framhålls ofta från jägarhåll hur rovdjuren angriper och dödar jakthundar. Försäkringsbolaget Agria som försäkrar ca hälften av landets hundar är vänliga nog att tillhandahålla fakta i form av årlig statistik. Statistiken omfattar alla hundraser. Agria framhåller att dödade/skadade hundar pga vildsvin i statistiken endast är toppen på isberget. Noterbart hur många hundar som dödas/skadas i samband med jakt, även jägarens kulor skadar mer än vargangrepp.

ÅR 2011 - 2013

Alla hundraser                                                                2011     2012     2013
Trafikskadad / dödad                                                        643       629         521
Skottskadad / dödad                                                             9         20           24      
Drunkning                                                                          26         48           39
Dödad / skadad av tåg                                                        38         50           26
Dödad /skadad av varg                                                       14           6            5
Dödad /skadad av lo                                                                          3
Dödad /skadad av björn                                                                     1            1
Dödad /skadad av vildsvin                                                  82       138        152
Dödad / skadad av vilt /vilda djur                                       68         98        102
Försvunnen under jakt                                                         18          8          12                                                  

  


.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar