fredag 29 mars 2013

Före och efter - renovering av en rabatt

En del rabatter blir aldrig vackra - tyvärr - och till slut måste man bestämma sig om man vill fortsätta att reta sig på styggelsen eller ta sig an energitjuven och göra om.

Denhär platsen var en av de första jag grävde upp och planterade växter i. Den blev med tiden ett ställe för växter som jag inte visste vad jag skulle göra av, överskottsplantor och en del som fröade av sig alldeles förfärligt. Ingen planering och ingen tanke... och resultatet blev därefter. Platsen var solig och vindutsatt och samtliga högre perenner fick en icke klädsam lutning av sydvästvinden på sensommaren. Massor av lökväxter spred sig ohejdat.

Rabatten gjorde ingen glad...såhär såg det ut 2010 innan vi började gräva upp allt.


Den första etappen påbörjades sommaren 2010, växterna grävdes upp och den gamla jorden togs bort. De fula markerade kantstenarna mot gräset ville jag inte ha kvar utan försökte åstadkomma en gräns som var mjukare och något osymmetrisk. Rabatten återfylldes med en blandning av ny jord och kross, hälften var, för att åstadkomma en god dränering. Den enda växt som lämnades kvar var en vinteriberis som passade väl in i den nya tänkta planteringen.

Hela ytan täcktes med krossad diabas för framhäva de växter som skulle planteras. Såhär såg det ut hösten 2010.


Sommaren 2011 forsatte vi med resten av rabatten, grävde och forslade bort all gammal jord. Några sedumväxter fick bli kvar.

Vid kanterna mot gräset grävde vi ner en metallkant för att hindra gräset att ta sig in i rabatten, finns att köpa på rulle i byggvaruhus, bra att använda om man vill undvika att rada stenar till kanten. Den nya matjorden blandades med hälften kross och en del av tidigare stensättning justerades. Högst upp i bild gjordes en surjordsrabatt . Hela ytan täcktes även här med krossad diabas.

Sommaren 2012 börjar rabatten få den karaktär som jag eftersträvat. Städsegröna häxkvastar bildar struktur och några små pelarformade tujor `Brobeck´s tower´ lyfter lite på höjden tillsammans med den lilla busken Cornus sanguinea `Compressa´. Lewisior, några Geranium,  vårblommande Gentiana acaulis, backsippor i olika nyanser skänker färg och trivs utmärkt på den soliga och väldränerade platsen. Den känns inte helt klar men en del saker får mogna fram, lite mer småsten på ytan skulle mjuka upp - tror jag.
1 kommentar: