fredag 15 mars 2013

Havsörnen signalerar igen

Nu kommer larmrapporter om att havsörnen återigen får döda ägg, främst vid Norrlandskusten. Man misstänker att miljögifter som DDT och PCB kan ligga bakom.

Under 70-talet var havsörnen akut utrotningshotad men räddades genom en kraftsamling av frivilliga med Naturskyddsföreningen i spetsen. En enorm insats gjordes genom utplacering av giftfri mat och skyddande av häckningsplatserna. 

DDT är ett insektsgift som introducerades under 40 - talet. Man
trodde då att man äntligen funnit lösningen mot de insekter som
plågade böndernas grödor. Husmödrar påverkades genom reklam att använda giftet inomhus för att skydda barnen mot smittspridande insekter.

Euforin över det nya medlet var så stor att Paul Muller 1948 tilldelades Nobelpriset för sin upptäckt.

Både DDT och PCB är stabila miljögifter med mycket långsam nedbrytning. De är fettlösliga och anrikas i näringskedjan där toppkonsumenter som havsörnen, de stora rovdjuren och människan som sista led i näringskedjan också blir mottagare med den högsta koncentrationen. Fortplantningen är en av de funktioner som är mest känslig för miljögifter.

Mänskliga försök att tygla naturen resulterar sällan i framgångar, de flesta slutar i misslyckanden. DDT används fortfarande på en del håll i världen för bekämpning av malariamyggan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar